Spyling av vannledningsnett

Spyling av vannledningsnettet vil foregå i Berlevåg i natt, 15.10.20 fra kl 23:00 – 06:00 (16.10.20).

Vannet er urenset i denne perioden og må ikke drikkes.

Vi anbefaler at hovedkranen inne i huset stenges og at en spyler fra en krane til vannet er rent på morgenen.