Vil gi kommunene vetorett over vindkraft

De siste ukene har det foregått vindkraftforhandlinger i Stortinget. Onsdag ble Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti enige med Fremskrittspartiet om å be regjeringen foreslå å innlemme planlegging og bygging av nye vindkraftanlegg, i plan- og bygningsloven, opplyser de i en pressemelding.

Dette betyr enkelt forklart:

• Kommunene vil selv få bestemme om de vil stille arealer til disposisjon for vindkraftanlegg.

• Tidsrammen strammes inn: Et vindkraftanlegg på land skal være i drift senest fem år etter innvilget søknad.

• Mulighetene for endringer underveis skjerpes inn. Dermed vil endelig resultat i større grad enn i dag gjenspeile den opprinnelige søknaden.

Partiene er også enige om å sikre lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraftanlegg. Det blir lagt frem et eget forslag om lokal kompensasjon i revidert nasjonalbudsjett 2021.

Regjeringspartiene og Frp går nå ut og søker et bredt flertall i Stortinget for forslagene, med mål om mindre konflikt og mer forutsigbarhet i en sak som vekker store følelser mange steder i landet.

– Fremskrittspartiet har fått fullt gjennomslag for samtlige av vindkraftkravene vi stilte til regjeringen før sommeren, og det er jeg veldig glad for. For Frp har det hele veien vært avgjørende å styrke lokaldemokratiet i vindkraftsaker. Nå sikrer vi at kommunene og lokalsamfunnene får siste ord og bidrar med det til å dempe konfliktnivået vi har sett de siste årene, sier Terje Halleland (Frp), medlem av energi- og miljøkomiteen, i pressemeldingen.