Ang. søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Raggovidda vindkraftverk trin III

Varanger KraftHydrogen AS har 16. april i år søkt om forlenget frist for idriftsettelse av Raggovidda vindkraftverk trinn III.

Kilde: Ang. søknad om utsatt frist for idriftsettelse av Raggovidda vindkraftverk trin III – Berlevåg kommune