Vannverket i Kongsfjord

I Kongsfjord er det nye vannverket snart operativt.

Forsinkelsene som nå har vært har hatt bakgrunn i at det har blitt montert pumper av for liten dimensjon i pumpehuset ved Hergevannet.  Onsdag  1. mars kommer ny og større pumpe på plass, og det vil vist været ikke spiller noen ett puss, bli montert opp da. Åge Johansen i teknisk etat forteller at det vil være folk tilstede både fra leverandør og kommune på onsdagen, men at de ikke kan love nyrenset vann allerede da, av naturlig årsaker.

Pentti Pelkonen som skal være tilsynsmann for vannverket forteller også at det vil bli opplæring av hans funksjoner oppe ved det nye høydebassenget denne dagen i Kongsfjord.