Pressemelding etter mediaomtale av revynummer

Følgende pressemelding er i dag sendt
ut til media fra revygruppen De Miserable. 

 

Hva er revy og hvem skal sette grenser….???

På bakgrunn av all mediaomtale og den store oppmerksomhet revyen i Berlevåg
har fått, føler vi et behov for å avklare litt rundt sketsjen det hele dreier seg om.

Som mange vet, har det i revysammenheng vært brukt forskjellige baktepper/kulisser som
virkemiddel for å illustrere ulike steder hvor folk møtes i Berlevåg. Det gjeldende nummeret
saken angår er hentet fra en scene hvor bakteppet skal forestille hotellet i Berlevåg.

I en telefonsamtale på scenen der den omtalte personen skulle forestille hotellets medarbeider,
oppstod det forviklinger pga. språkbarrieren. Den kvinnelige russiske medarbeideren ser seg
nødt til å ringe for å få forklart enkelte ord som hun ikke hadde forstått i en tidligere samtale.
Den hun ringer er sin mann, som for øvrig er medeier i hotellet. Han er vel kjent for sitt fargerike
språk og svarer henne med en noe irritabel tone og hvor ”ordet” blir en del av personens saftige språkbruk.

Intensjonen med nummeret var ikke å sjikanere eller såre noen, men bruke det vel omtalte ordet
for å framheve mannes hverdagslige språk.

Selv om de fleste revynummer innholder et snev av virkelighet, blir ting sett på med skrått blikk
og overdrevet. Det vi anså som et uskyldig humoristisk innslag, har i etterkant dessverre blitt
framstilt som grovt krenkende.

Før denne saken ble allment kjent, var revygruppa i kontakt med vedkommende for samtale og
avklaring, noe som ikke førte fram. Vi ønsket først ikke å kommentere saken offentlig da vi hadde
vanskelig for å forstå vedkommendes tolkning av revynummeret.

Alle revynummer som skal framføres blir grundig evaluert, for å avdekke om innholdet virker
støtende eller på annen måte kan komme til å såre noen.

DeMiserable som revy- og Teaterlag har nå eksistert i 10 år. Omtalen som vi nå har fått etter
framføringene av dette nummeret 25. feb. har vi ikke opplevd tidligere. Etter flere måneders
arbeid for å skape underholdning, synes vi at det er trist at årets revy fikk et slikt utfall.

Revygruppa DeMiserable beklager på det sterkeste at vi er blitt feiltolket på en slik måte og
håper at denne beklagelsen bidrar til å få satt lokk på saken.

Vi lever i et lite samfunn og vil på ingen måte sette noen i et dårlig lys, men heller spre glede i lokalsamfunnet.

Igjen vil vi beklage den uheldige situasjonen som har oppstått.   

Med vennlig hilsen
De Miserable
v/leder Frank Pedersen

 

(Les mere om saken her )