Trelastkaia ryr i havet

Deler av den tidligere Trelastkaia på østsiden av havna faller i havet.

Tilbygget til den en gang brukte Trelastkaia har altså nå falt i havet. Det har i lengre tid sett skralt ut, og nå etter siste stormen(?) har altså bygget rast sammen.  

Slik det nå ligger kan det være til fare for båttrafikken i området, da store flak av veggen ligger i strandsonen klar til å flyte vekk til uvisst tidspunkt.