Pressemelding

Fortsatt ingen påvist aktiv smitte eller pågående utbrudd i Berlevåg kommune 

Onsdag 6/1 ble det avlest en positiv prøve på en symptomfri arbeidsreisende i innreisekarantene i Berlevåg kommune. Smittesporingsrutiner ble igangsatt og etter nærmere undersøkelser viste det seg at personen allerede hadde gjennomgått COVID-19 i hjemlandet i desember 2020.

Dokumentasjonen på dette ble gjennomgått i samråd med arbeidsgiver og smittevernvakta i FHI og man har ingen mistanke om at denne er forfalsket eller på annet vis feil. Personen er sådan ikke smittsom og kan ifølge nasjonale retningslinjer fritas fra innreisekarantene.

Prøver kan i lengre tid være positiv hos personer som har gjennomgått covid-19 uten at dette representerer aktiv smittsom sykdom. På tross av at det nå er registrert en positiv prøve i nasjonale registre er det altså fortsatt ingen påvist aktiv smitte eller pågående utbrudd i Berlevåg kommune.

Jakob Thorkildsen, Kommuneoverlege Berlevåg Kommune