Biprodukt på Arctic-anlegget

Kommunestyret vedtok 30. mars å bevilge 2 mill kr til etablering av et eiendomsselskap som skal kjøpe og oppgradere Arctic-anlegget i Berlevåg sentrum.


Selskapet skal hete Berlevåg Marine Næringspark AS, og vil ha som hovedmål å få inn bedrifter som kan utnytte og foredle biprodukter fra fisk. En bedrift er allerede høyaktuell for etablering i næringsparken, og det er signalisert stor interesse fra to-tre andre. På sikt er målet at næringsparken skal bli et knoppskytingsmiljø for marin næringsutvikling generelt, men med særlig fokus på foredling og høyforedling av biprodukter. Kommunal- og regionaldepartementet har gitt 3 mill kr i støtte til utvikling av næringsparken.