Skummelt steinras

Steinras mellom Kongsfjord og Berlevåg

I påsken opplevde vi som fartet litt frem og tilbake mellom Kongsfjord og Berlevåg å se en ganske så stor steinblokk som har kommet rullende ned fjellet ved 2 mil skiltet i Kvalvika.

SteinrasTil alt hell har vi til gode å oppleve skader som følge av steinras her, men dette viser at faren absolutt er tilstede. En stein på denne størrelsen hadde nok gjort stor skade om den skulle treffe en bil på sin tur ned fjellet.

Den plassen man oftest opplever steinras under snøsmeltingen er ett par km fra Kongsfjord, i Hærgenæringen, der det ofte ligger småstein langs veien. Ned fra fjellet