Teleslynge på kommunen

Erik Brøske kunne innlede kommunestyremøtet torsdag 27. april med å fortelle om det nye teleslyngeanlegget på kommunestyresalen.

Ordføreren på talerstolen
Teleslyngeanlegget som nå er innstallert vil gjøre møtevirksomheten lettere for de med med svekket hørsel. For alle andre vil det ikke være noen annen endring i salen enn de to mikrofonene som står på talerstolen og ved Ordførerens plass rundt bordet.

Erik kunne fortelle at man nå fikk en mye klarere dialog og unngikk en del av lyden som vanligvis ble oppfanget uten bruk av teleslynge. 

 

 

Foto: Arnt Eirik Hansen