Vindkraftverket – en trussel for Storelva…?

Det bygges nå mer til Rákkočearro vindkraftverk like øst for Storelva. Konsekvensene for elva, laksen og sjørøye er svært usikker. Det er ikke gjort tilstrekkelige undersøkelser for skadevirkninger på vassdraget. I verste fall kan bestander og gyteplasser utraderes.


Planene for Vindkraftparken på Raggo. Trinn I og II er utbygd, nå behandler OED et avslag på å bygge Trinn III

Kilde: Vindkraftverket – en trussel for Storelva…? | Norske Lakseelver