Byggetrinn II igangsatt

Utbedringen som skal gi ly, eller bedre boforhold for Berlevågkrykkja, kom i gang i dag. Det bygges bakveggen får å unngå sniktrekk til beboerne

Krykkjehotellet som skulle trekke noe av plageåndene ut fra sentrum, ble satt opp som et prøveprosjekt og var på plass i mars 2020 etter at planleggingen startet 2 år før.

Første året med eget boligkompleks bidro ikke til kø i innsjekken, og det ble ikke etablert et eneste rede på nyhotellet.

Det var mange meninger ute å gikk om årsakene til dette, og i år, før sesongen kommer i gang, bygges det altså bakvegger på rugehyllene.

-Det vi gjør med bakveggen er i henhold til de anbefalinger vi hele tida har fått fra ornitologisk hold.

-Hotellet i seg selv vil med dette bli helt prima. Men om krykkjene vil flytte dit avhenger av flere faktorer. Det viktigste er kanskje at så lenge de får være i fred der de er i dag, vil de ikke flytte. Så enkelt er det faktisk: De er som laksen og vender tilbake til der de ble født, om de kan..

-Altså bør alle sette igang en dugnad og sørge for at de IKKE får husfred i sine vante hjem. Først da kan man ha håp om at de vil flytte over vågen til hotellet, forteller rådmann i Berlevåg kommune, Jørgen Holten Jørgensen.

Så.. Da er det bare å vente å se. Første krykkjene er allerede rapport ankommet Berlevåg for å finne seg bolig for årets hekkesesong.

1 comment for “Byggetrinn II igangsatt

  1. Det er prisverdig at man nå utstyrer fuglehotellet med bakvegger i hht. anbefalingene. Og det er akkurat ‘just in time’ i fht. ankomsten av krykkjene. Og jeg håper at vi lykkes. Men det som dessverre begrenser sjanse for suksess veldig for fuglehotellet er at det står veldig isolert der det ble plassert. Mens man på vestsiden av vågen ser krykkjereir hele veien fra Blåbruket helt ut til Fjærtoft, så er det på østsiden slutt allerede ved bruket Coast. Dvs. at det er veldig langt fra fuglehotellet til de neste krykkjenaboene. Og det liker ikke en kolonifugl som krykkje, som dermed vil heller slå seg ned i nærheten av sine artsfrender. Vel, uansett spennende å følge med utviklingen.

Comments are closed.