Bryr seg ikke om kommunens pålegg, over en halv million i døgnmulkt så langt: – I verste fall er fare for liv og helse

Kommunen strammer skruen overfor Arctic Fiskeriservice Berlevåg. Hver dag påløper det 4000 kroner i døgnmulkt.

FØLGER OPP: Rådmann Jørgen Holten Jørgensen er klar på at de kommer til å følge opp alle krav overfor Arctic Fiskeriservice Berlevåg, som eier både det forfalte huset bak ham og Fjærtofbruket. Foto: Alf Helge Jensen

Med virkning fra 1. august i fjor fikk selskapet døgnmulkt på 2000 kroner for manglende sikring av kaia på Fjærtoftbruket. Opprinnelig var det fra 15. juni, men ble endret etter klage. Og fra 1. februar i år startet en ny døgnmulkt, nå for det falleferdige huset på Parkplassen 1.

Kilde: Berlevåg, Arctic Fiskeriservice Berlevåg | Bryr seg ikke om kommunens pålegg, over en halv million i døgnmulkt så langt: – I verste fall er fare for liv og helse