Vi blir stadig færre i fylket: – Folk har en tendens til å flytte herfra når barna kommer i skolealder

Kun fire kommuner opplever økning i folketallet første kvartal 2021.

De 14 andre kommunene har nedgang

Kilde: Finnmark, Hammerfest | Vi blir stadig færre i fylket: – Folk har en tendens til å flytte herfra når barna kommer i skolealder