Sa opp for åpen mikrofon i kommunestyret: – Jeg har blitt motarbeidet, men skjønner ikke hvorfor

Havnesjef Bjørn Tore Sjåstad (59) sa opp for åpen mikrofon i kommunestyret. Litt senere ble det vedtatt byggestopp for et omstridt og nesten ferdig industribygg.

Flertallet mener at den økonomiske styring av prosjektet, er ute av kontroll. Opprinnelige 17 millioner har økt til over 30, og man er fortsatt ikke ferdig. Vedtaket krever svar på hva de resterende arbeider koster før ytterligere låneopptak godkjennes. Mindretallet er derimot enig med havnesjefen og havnestyret i at overskridelsene i hovedsak skyldes tilpasninger til leietakerne.

 

HAR ADVART: Anne A. Johnsen (SV) har hele veien advart mot det hun mener kan være for store låneopptak for havneselskapet. Foto: Alf Helge Jensen
Ute av kontroll
Gruppeleder for SV, Anne A. Johnsen, avviser at havnesjefen er motarbeidet. Striden handler kun om at det ikke er kontroll med kostnadene på industribygget, og at dette må på plass før det tas opp nye lån.

Kilde: Berlevåg, Berlevåg Havn KF | Sa opp for åpen mikrofon i kommunestyret: – Jeg har blitt motarbeidet, men skjønner ikke hvorfor

1 comment for “Sa opp for åpen mikrofon i kommunestyret: – Jeg har blitt motarbeidet, men skjønner ikke hvorfor

  1. Som alle vet er jeg selvstendig næringsdrivende med 28 år fartstid. Jeg vil derfor påstå at jeg VET at prosjektarbeid og prosjektstyring slik Sjåstad har drevet – uten kostnadskontroll – ville aldri ha fungert i det private næringsliv. Å basere seg på at man til stadighet kan be politikerne om mer penger det prosjektkassa på nytt har blitt tømt før tiden, det kan ikke kalles for profesjonell prosjektledelse med god kostnadskontroll. Og da er det overhodet ikke rart at noen – omsider – velger å stoppe denne måten å gjøre det på – av Sjåstad kalt for ‘å bli motarbeidet’. Det er sund at Sjåstad – som ellers har fått til veldig mye i Berlevåg havn – selv har framprovosert denne situasjonen, som nå ender med at han velger å ta sin hatt.

Comments are closed.