Berlevåg kommune informerer : Viktig informasjon om SFO.

Skolefritidsordningen starter opp mandag i neste uke, 16.august. På grunn av endrede behov, blir åpningstidene endret til 06:50-15:50 (tidligere åpningstider var 07:00-16:00).

Vi ber alle foreldre som har søkt plass om å melde inn behov for SFO i perioden 16.08-20.08, til Leder av SFO, Elin Hansen, på e-post: elin.hansen@berlevag.kommune.no

Ber om at dere er nøyaktige på tidspunkt for levering og henting alle nevnte dager. Dersom dere ikke ønsker SFO noen av disse dagene, er det viktig at dere også gir beskjed om dette.