Bygda skal satse på hydrogen og det grønne skiftet: – Godt eksempel på mulighetene i distriktene, sier LO-leder

Fraflytting skal bli snudd med hjelp av grønn energi i Berlevåg. Håpet står en liten hydrogen-fabrikk finansiert med EU-midler for.

I 2009 var det 150 elever på barneskolen i kystkommunen. I høst er det bare 50 som møter opp til første skoledag. Kommunen, med 900 innbyggere, vil snu trenden med hjelp av vindkraft som blir gjort om til verdens grønneste hydrogen. Og skal skape det de selv mener skal bli verdens mest grønne laks fra et landbasert oppdrettsanlegg.

Kilde: Bygda skal satse på hydrogen og det grønne skiftet: – Godt eksempel på mulighetene i distriktene, sier LO-leder | FriFagbevegelse