Avklaring av eierforhold til Kongsfjord samfunnshus – Berlevåg kommune

Huset har ikke vært i evneverdig bruk på et par tiår, og fremstår i dag som slitent. Berlevåg kommune er en av andelshaverne, og ønsker nå å få avklart eierforholdet slik at noe kan gjøres med bygget.

Kilde: Avklaring av eierforhold til Kongsfjord samfunnshus – Berlevåg kommune