Tredje vaksinedose av Comirnaty (Pfizer)

Det er en del personer i Berlevåg som nå anbefales en tredje vaksinedose av Comirnaty.
Fellesnevneren er at disse personene har en sykdom eller tar medisiner som medfører et nedsatt immunforsvar. Jo svakere immunforsvar en person har, dess svakere og kortere beskyttende effekt vil en vaksine gi.

Følgende personer anbefales nå en tredje dose:
Gruppe 1
• Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående «graft versus host- sykdom» som krever immunsuppresjon
• alvorlig og moderat primær immunsvikt
• aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
• avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
Gruppe 2
• Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene (SE LISTE UNDER)
• Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

For dere som faller inn under gruppe 1 og første punkt i gruppe 2, kan dere ta direkte kontakt med legekontoret i Berlevåg på tlf. 78 78 21 00. Her blir dere ført opp på vaksinelisten. Det er foreløpig ikke satt av en dato for tredjedose-vaksinering, dette publiseres etterhvert.

For dere som mottar eller nylig har fått behandling mot kreftsykdom, må dere vente på et spesifikt skriv fra spesialisthelsetjenesten om dere skal ha en tredje dose eller ikke. Ta kontakt med legekontoret først etter dette brevet har kommet.
Liste over immundempende medikamenter:

 1. Abatacept (Orencia®)
 2. Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
 3. Anakinra (Kineret®)
 4. Azathioprin (Imurel®)
 5. Baricitinib (Olumiant®)
 6. Belimumab (Benlysta®)
 7. Brodalumab (Kyntheum®)
 8. Certolizumab pegol (Cimizia®)
 9. Ciklosporin (Sandimmun®)
 10. Cortison >100 mg daglig >1mnd
 11. Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
 12. Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
 13. Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
 14. Filgotinib (Jyseleca)
 15. Fingolimod (Gilenya®)
 16. Golilumab (Simponi®)
 17. Guselkumab (Tremfya®)
 18. Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
 19. Iksekizumab (Talz®)
 20. Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2 Leflunomid (Arava®)
 21. Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®) Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
 22. Mykofenolat (Cellcept®)
 23. Okrelizumab (Ocrevus®)
 24. Omalizumab (Xolair®)
 25. Ozanimod (Zeposia®)
 26. Prednisolon >= 20 mg daglig Rilonacept (Arcalyst®)
 27. Risankizumab (Skyrizi®)
 28. Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)
 29. Secukinumab (Cosentyx®) Sulfasalazin (Salazopyrin®) Takrolimus (Prograf®) Tocilizumab
  (RoActemra®) Tofacitinib (Xeljanz®) Upadacitinib (Rinvoq®) Ustekinumab (Stelara®) Vedolizumab (Entyvio®)

Ærbødig hilsen, Kommuneoverlege Jakob