Høring – kulturminneplan for Berlevåg kommune

Lar du deg fascinere av spor fra våre nære og fjerne fortid? Har du noen gang lurt på hvor langt tilbake i historen det har bodd folk langs kysten vår? Eller synes du kanskje det er verdt å ta vare på besteforeldregenerasjonens hus fra årene etter krigen?

En arbeidsgruppe ledet av Berlevåg Havnemuseum har i lengre tid jobbet med en ny kulturminneplan for Berlevåg kommune. Resultatet er en omfattende og ambisiøs plan som tar for seg alle våre viktige, og litt mindre viktige, kulturminner. Arbeidsgruppas anbefaling er at disse kulturminnene gis et vern i kommunens planverk. Vi håper at eiere av verneverdige hus, offentlige som private, får inspirasjon til å ta vare på de store verdiene de forvalter.

Les planutkastet her! Frist for å sende høringsuttalelse til kommunen er satt til 10. januar 2022.

Les kulturminneplanen her: Kulturminneplan for Berlevåg kommune.pdf

5 comments for “Høring – kulturminneplan for Berlevåg kommune

  1. Veldig bra, Arnt Eirik, at kulturminneplanen gjøres tilgjengelig for alle og enhver til gjennomsyn og kommentarer med det samme den ble sendt ut på høring fra rådhuset i dag.

  2. Så bare en feil. Det var også skole i Løkvika. Min bestefar gikk på skole der. Og da kunne det ikke ha vært skole i Kongsfjord.

  3. Johanna (Ludviksen) Endresen, født 1875 ,fortalte at hun gikk på omgangs skole, 6 uker om sommeren i Løkvika og 6 uker på Veidnes om høsten. De var 12 elever, 6 fra Løkvika, 4 fra Veidnes og 2 fra Risfjord. I Løkvika holdt de skole hjemme i stua hos Johanna. Elevene sov i høysjåen, foreldrene flyttet ut på stabburet. Der laget også foreldrene mat på grua til alle elevene og læreren, som kom fra Berlevåg, og sov på stua. På Veidnes holdt de skole på butikken. De satt på kasser og skrev på disken. De var innkvartert privat .

    • Beklager feil ! Johanna ble født i1885 ! Jeg intervjuet henne i 1975. Hun begynte på skolen 9 år gammel da omgangsskolen ble startet i Løkvika.

  4. Det var spennende lesning. Det betyr at min bestefar gikk på omgangsskole i Løkvika. Husker bygningen som sto på øversiden av vegen. ( Eller var det kanskje bare deler av den)…

Comments are closed.