Test deg før skole/barnehagestart

Hurtigtester for alle ansatte i barnehager og alle ansatte og elever i barne- ungdoms- og videregående skole

Helsedirektoratet anbefaler kommunene å tilby hurtigtester for alle ansatte i barnehager og alle ansatte og elever i barne- ungdoms- og videregående skole før oppstart etter ferien.

Dette er altså ikke obligatorisk, men et tilbud for å kunne fange opp skjult smitte før oppstart i barnehage og skole.

Testen bør helst tas innenfor 24 timer før de går på jobb eller skole.

Foreldre og ansatte kan etter ønske møte i hovedinngangen på helsesenteret i hele helgen, fra og med fredag 31/12 til mandag 3/1, for å få utlevert selvtester. Ring på ringeklokke om ytterdøren er låst.

Jakob Torkildsen