LUKK IGJEN DØREN!

Etter at Hinmo-hytta i fjor høst hadde fått litt oppmerksomhet gjennom Berlevågingen har hytta hatt besøk i løpet av høsten/vinteren. Det i seg selv er jo hyggelig.

Men de som har besøkt hytta har utmerket seg ved å ‘forskjønne’ hytteveggene med graffiti av kategorien ‘primitiv herretoalett’. Derimot hadde de ikke vett nok til å forlate den ubevoktede hytta ved å lukke igjen og å låse døren på ordentlig vis. Dette ble gjort på en såpass slurvete måte at det i løpet av vinteren har blåst mye snø inn i hytta.

Og nå inn mot våren, når snøen smelter, vil hytta bli utsatt for mye smeltevann og fukt, slik at den vil få enda mer råteskader enn den har fra før av. Helt unødvendig!

Så neste gang du forlater Hinmo-hytta – eller en annen ubevoktet hytte: LÅS DØREN SKIKKELIG IGJEN ETTER DEG! Slik som fotografiet viser.