Informasjonsmøte på Stortua onsdag 27. April kl. 18:00 – Berlevåg kommune

Vi er nå kommet et godt stykke på vei med reguleringsplanen for Berlevåg industripark. Vi ønsker derfor å informere om hva som har skjedd så langt, og hva vi skal gjøre videre.

Green Ammonia Berlevåg og Barents Salmon vil presentere sine planer. Videre vil vi orientere om selve reguleringsplanprosessen så langt som den er kommet – hvordan kan industriområdet se ut etter utbygging, og hva får det å si for annen bruk av området og områdene rundt.

Til slutt vil vi orientere om hva som skal skje i planprosessen videre: Gjøre ferdig planforslag, offentlig høring og vedtak, samt konsekvenser for grunneiere.

Det blir anledning til å stille spørsmål til alle innlederne.

Vel møtt!

Kilde: BERLEVÅG INDUSTRIPARK – INFORMASJONSMØTE PÅ STORTUA 27. APRIL KL. 18:00 – Berlevåg kommune