Storelvbrua fikses

Betongarbeidet på Storelvbrua er så smått i gang