Nordkapp, Skole og utdanning | Disse elevene blir de siste av sitt slag: – Innser politikerne egentlig hva det betyr å legge ned LOSA tilbudet?

I januar i år vedtok fylkestinget å legge ned store deler av LOSA-tilbudet i Finnmark. LOSA kuttes fra 6 klasser til 3.5. Der Tana videregående skole får beholde sine klasser også kommende skoleår, er det Nordkapp som må bære hele byrden ved at 2,5 klasse med såkalt veksling LOSA kuttes.

Kilde: Nordkapp, Skole og utdanning | Disse elevene blir de siste av sitt slag: – Innser politikerne egentlig hva det betyr å legge ned LOSA tilbudet?