Oppdatering på snøskuterløype

Løype 5: Langvann – Rv. 890 ved Botndal
Åpen fra Rv. 890 Botndal til Kløftvannene
Stengt fra Kløftvannene til Langvannet