Oppdatering fra BT&IF, miniatyrskyting

Berlevåg Turn og Idrettsforenings nyeste tilskudd, miniatyrskyting i Berlevåg, jobber med å komme i gang, og vi har anledning til å trene litt på Møtevarden 2 ganger pr uke. Pr. nå har klubben søkt midler til innkjøp av rekrutteringsvåpen/klubbvåpen, så inntil noen slike er på plass, er det noe begrenset med aktiviteten.

Det har siden sist vi hadde noe på trykk på Berlevaagnytt, blitt ordnet til på Perla flerbrukshuset, men nå ser det ut som at vi igjen blir tilbudt og har takket ja, til å benytte gamle pistolklubblokalene nede på Samfunnshuset, der det tidligere var aktiv pistolklubb med 25 meters bane.

Denne banen er pr nå ikke godkjent for .22 cal som de gang da ble skutt med, men klubben ønsker som kjent å først komme i gang med luftskyting, både med pistol og rifle.

⬅️ scan qr-koden for å komme til klubbens Facebookside.

Lokalet nede på samfunnshuset har i masse år blitt brukt til lagring, og det betyr igjen at vi må gå i gang med noe dugnad for å få ryddet klar en 10 meters bane til luft.

Litt arbeid forran seg, men det sees ikke mørkt på det

Pr. nå er det 3 medlemmer som har gått til anskaffelse av konkurransevåpen, og det var fra før én tidligere aktiv rifleskytter på plassen som har meldt sin ankomst, så på sikt satses det på igjen et aktivt miljø på skyting i Berlevåg. Nok et godt tilbud på en plass med i underkant 1000 innbyggere.

Aleksander og Sondre tester foreldrene sine luftvåpen

Arild Hammeren, leder i miniatyrgruppa, forteller at det blir aktivitet på Møtevarden/Perla helt til dem er startklar på samfunnshuset, og tidene dem møtes er tirsdag 18.00-19:30 og torsdag 17:00-18:30 og ønsker alle som har interesse for skyting om å møte opp for informasjon og en kaffeprat.

Vi treffes 👌🏻