Folketig og folkefest

Folketog og folkefest på Berlevåg Idrettshall 17.mai 2022

Folketoget starter ved Idrettshall kl.10.30
Kafe på hallen åpner kl 11.30

Folkefest på Idrettshallen fra kl 12.00 med underholdning og barneleker.
Gratis is til barna!

NB! I år er det kun ett arrangement. Ettermiddag arrangement utgår pga få foreninger som kan stille.