Sparkesyklene blir motorvogn – nye og strengere regler

Først kom elsyklene. Så tok elektriske sparkesyklene markedet med storm.

I en rekke norske byer og tettsteder er det nå sparkesykler som kan leies på stedet, via en app. Disse har virkelig satt sitt preg på gatebildene.

Men medaljen har også en bakside. Allerede i januar ble det klart at det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn». Nå er ytterligere innstramminger i regelverket klart, etter gjennomført høring

Kilde: Sparkesyklene blir motorvogn – nye og strengere regler