Informasjon fra Berlevåg kommune

Berlevåg kommune har til nå tatt imot 11 fordrevne fra Ukraina. Dette er barn, ungdom og voksne som er akkurat som meg og deg. Noen liker å fiske, andre elsker å synge, tegne eller lage mat. Felles for de alle er at de gjerne ønsker og integreres i samfunnet vårt, bli kjent med lokalbefolkningen å bidra til fellesskapet.

Flyktningetjenesten i Berlevåg søker etter flere faddere til de Ukrainske flyktningene som er bosatt i Berlevåg denne våren. Vi trenger også faddere til eventuelle nye flyktninger som kommer.

Hva betyr det å være fadder?
Å være fadder kan sammenlignes med hva gode naboer og venner pleier å gjøre når det kommer nye folk i nabolaget. Man kan vise dem rundt i kommunen, invitere på kaffe eller på søndagsmiddag, hente dem med på kafé, forestillinger, tombola, kino, fotballtrening, svømmehallen, dugnad, hjelpe med praktiske ting der de bor, eller vise dem rundt der vi selv jobber. Man kan lære dem å kle seg for en skikkelig vinterdag, eller hente dem ut for å se på himmelen en stille nordlyskveld. Ta de med på en Perletur, eller bare nyte midnattssola på moloen. Kanskje man blir så godt kjent at man får lyst til å ta dem med på hytta? Vi hjelper ganske enkelt nye folk til å bli kjent, og kunne klare seg selv. Vi vil jo gjerne at de skal trives og bli værende her i Berlevåg.
Dette er en fin mulighet for deg til å bli kjent med folk som i bunn og grunn er som du og jeg, men som har vokst opp i en annen kultur, og som har en historie å fortelle. Språket er ikke den største hindringa, fordi berlevåginger er vant å omgås fremmede folk, og flyktningene vil gjerne trene seg i å snakke norsk. Du bestemmer selv hvordan, og hvor mye du vil engasjere deg som fadder.

Meld din interesse som fadder ved å kontakte flyktningekoordinator Anita på telefon 458 79 804, eller leder av Frivillighetssentralen Ann Kristin på telefon 458 79 815. Du kan også sende mail til anita.hansen@berlevag.kommune.no eller ann.kristin.wensel@berlevag.kommune.no , eller si ifra til noen andre som jobber på kommunehuset. Du vil da få mer informasjon om ordninga og kan fortelle hva du har mulighet til å engasjere deg i.