Hvem står bak lokalmagasinet Berlevågingen?

Det har kommet oss for øre at mange er forvirret over hvem som driver Berlevågingen. Her kommer en oppklaring:

Lokalmagasinet Berlevågingen lever i beste velgående, bak en ideell forening, ikke et AS

Svein-Harald Robertsen var lenge redaktør og ansvarlig for lokalmagasinet Berlevågingen. Han opprettet i sin tid et aksjeselskap, Berlevågingen AS. Etter at Svein-Harald overlot ansvaret for lokalmagasinet Berlevågingen OG sitt aksjeselskap Berlevågingen AS til andre, ble lokalmagasinet Berlevågingen en forening, som ikke har noe med Berlevågingen AS å gjøre.

Lokalmagasinet Berlevågingen drives i dag som en ideell forening, Medieforeningen Berlevågingen. Vi har våre inntekter fra annonsører og abonnenter utenfor Berlevåg. Det gjør at vi fortsatt kan gi innbyggerne i kommunen et gratis blad. Ingen av de som skriver til Berlevågingen mottar lønn.

Utgiftene våre går til trykkeri, layout, annonse-/økonomiansvar og postutbæring. Lokalmagasinet Berlevågingen baserer seg utelukkende på frivillighet og har verken overskudd eller formue som kan deles ut til medlemmene.

Hilsen styret i Medieforeningen Berlevågingen: Ingeborg H. Christensen, Arnt Eirik Hansen, Anfrid Hojem, Ann Kristin Wensel og Åse Winsents.

1 comment for “Hvem står bak lokalmagasinet Berlevågingen?

  1. Dere har sikkert prøvd å få de som styrer selskapet Berlevågingen AS i dag – og driver med helt andre ting – til å skifte firmanavn? Hvordan gikk det?

Comments are closed.