Leserinnlegg: Berlevågingen AS og navneforvirring

Siden det har dukket opp mulig forvirring rundt navnet Berlevågingen AS og magasinet Berlevågingen med samme navn synes jeg det er på plass med en forklaring på hvorfor bedriften beholdt navnet Berlevågingen AS.

Helt siden 2012 har jeg og andre gjennom organisasjonen Sino Nordic forening drevet med en mengde kulturaktiviteter i Berlevåg. Svein-Harald har i stor grad bidratt i disse aktivitetene, og gjennom han ble jeg kjent med at han ønsket å trekke seg som redaktør av magasinet. Samtidig har han vært opptatt av at magasinet måtte videreføres. Jeg støttet denne tanken, og da jeg overtok Berlevågingen AS fra Svein-Harald beholdt jeg navnet med tanke på å komme inn for å eventuelt ta over og å bidra til videreføring i tilfelle ingen andre meldte seg. Jeg tenkte også på muligheten til å gi ut magasinet i enkelte internasjonale utgaver med dertil passende innhold. Dette for å promotere Berlevåg mot turisme.

Anfrid og museet kom heldigvis inn og drev magasinet i tre år, og nåværende redaktør Ingeborg Huus og hennes mannskap har til stor glede videreført utgivelsene. 

At Berlevågingen i år kan feire 30 år er takket være iherdige ildsjeler. Jeg har alltid prøvd å få til aktiviteter til glede og gavn for Berlevåg, og det gleder meg at magasinet har overlevd tross tider med usikkerhet om videre utgivelser.

Jeg har ikke fått noen tilbakemeldinger på at det har vært forvirring rundt navnene før nå når det plutselig ble slått opp i Berlevaagnytt.

Jeg ser ingen grunn lenger til å beholde firmanavnet Berlevågingen AS når magasinet lever i beste velgående, mens det råder så stor forvirring, og kommer til å skifte firmanavn. 

Jeg gratulerer Berlevågingen med 30 års jubileum, og ønsker at magasinet må fortsette i mange år  fremover.

Hilsen 

David-Mirko Jenis