Meld fra om avfall, sier Fiskeridirektoratet – lakseoppdrettere rydder opp

Det nytter å melde fra

Lakseoppdretterne er raske til å rydde opp når de får beskjed om at avfall fra dem er drevet i land, sier Fiskeridirektoratet. Det tok to dager fra NRK omtalte forsøpling på Sørøya til saken var løst.

Kilde: Meld fra om avfall, sier Fiskeridirektoratet – lakseoppdrettere rydder opp – NRK Troms og Finnmark