En liten «heads-up» til trafikanter

Kanskje spesielt de som ferdes på to hjul i Berlevåg. Det har vært utført kantslått og flere steder ligger det både vått gress og grus langt inn på veien, også i svinger.

Vegvesenet er orientert og sier det skal bli ryddet, men inntil dette skjer bør man være litt obs, kanskje spesielt våre mc-kjørere 👌🏻