Fiskesesongen over i Kongsfjordelva

Fiskesesongen i lakseførende del av Kongsfjordvassdraget 2022 ble avsluttet 24. august

Nå nærmer det seg gytetid for laksen og mannskap fra BJFF har startet arbeidet og vil i de kommende ukene fortsette i elva for å registrere og kartlegge gytebestandens størrelse og utbredelse.

Hjelp oss å beskytte den unike laksebestanden i Kongsfjordelva og Geatnja og meld fra om du oppdager noe ureglementert i vassdraget.

Dersom du oppdager ulovlig fiske ring vakta på telefon: 99 37 51 18

Det er fortsatt tillatt å fiske innlandsfisk i sone 3 Buetjern ut august måned. Ring vakta på tlf 99375118 for å kjøpe fiskekort.
NB! All atlantisk laks er nå fredet og skal gjenutsettes skånsomt.

INNLEVERING AV FANGSTOPPGAVER

Fiskesesongen 2022 i Kongsfjordelva er nå historie og mange fiskere sitter igjen med uforglemmelige minner, ikke bare på grunn av fangstene, men desto mer for vennskap, samhold, bålkos eller gode historier.

Nå er det straks dags for oppsummering og rapportering av ulike data og statistikker fra sesongen- til myndighetene og til våre venner her på FB. De aller fleste har levert inn fangstoppgavene men vi mangler fortsatt fra enkelte fiskere og vi ber alle om å levere inn fangstoppgavene så snart som mulig – senest innen 31/8.

Fangstoppgavene er lovpålagt og helt avgjørende for god forvaltning av laksevassdrag.

Alle fiskere plikter å levere korrekt fangstoppgave og alle er viktige – både de med og uten fangst.
Vi minner også om å levere skjellprøvene samtidig.

Innlevering av fangstoppgave ved laksefiske er lovpålagt:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2003-02-25-256?q=forskrift%20om%20oppgaveplikt

§ 1.Oppgaveplikt ved fangst av anadrome laksefisk
For fiske i vassdrag påligger rapporteringsplikten rettighetshaveren. Den som leier fiske i vassdrag eller kjøper fiskekort plikter å gi opplysninger om fangsten til rettighetshaveren.

Hvordan levere fangstoppgaven?

  1. Levere fiskekortet fysisk i postkassa ved kortsalgbua
  2. Levere via SMS eller epost
    90891950 eller angutts@gmail.com
    SMS ‘en/eposten må inkludere følgende:

1) Ved fangst:
Ditt navn
Fiskekortnr
Dato, art, vekt, lengde, kjønn, fangstplass, redskap, gjenutsatt eller tatt, antall lus, ja/nei skjellprøve, evt merknader
2) Ved ingen fangst:
Ditt navn
Fiskekortnr
Ingen fangst
Alternativ: ta bilde av bakside av fiskekort. Men husk å få med kortnr og ditt navn.

Om noen behøver hjelp til utfylling kan vakta nås på telefon 99375118.

Om du ikke leverer inn fangstoppgave kan du få gebyr og/eller miste retten til å kjøpe fiskekort neste år.