Pressemelding: Slik blir årets rypejakt

Oppgang i rypebestandene på Finnmarkseiendommen gir økte kvoter og muligheter for flotte opplevelser i høst.

Årets rypetakseringer viste bra med voksenfugl på Finnmarkseiendommen, og varierende produksjon. Dette gir et middels år i mange områder – og god produksjon i en del områder drar opp totalbildet. Generelt viste takseringene bedre produksjon langs kysten enn på indre strøk.

Slik er utsiktene til årets rypejakt – Finnmarkseiendommen (fefo.no)

I samråd med NJFF Finnmark, Vest-Finnmark fuglehundklubb og Sámi Bivdo- Ja Meahcástanservi/Samisk Fangst- og Utmarksforening er reguleringer for årets jaktsesong fastsatt:

  • Dagskvote gjeldende for alle jegere på seks (6) ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av dagskvoten kan inntil to (2) være skogsfugl. 
  • Sesongkvote for bosatte i Finnmark på 50 ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av sesongkvoten kan inntil fem (5) være skogsfugl.
  • Sesongkvote ryper for tilreisende jegere på 25 ryper og skogsfugl (fjellrype, lirype og skogsfugl samlet) på hele Finnmarkseiendommen. Av sesongkvoten kan inntil tre (3) være skogsfugl.
  • På Sørøya, Rolvsøy, Ingøy, Hjelmsøy og Måsøy: 
    – Innkortet jakttid ryper: 10. september – 23. desember
  • På Ingøy og Loppa øy gjelder antallsbegrensning også personer bosatte i Finnmark. 


Et begrenset antall jaktkort for tilreisende ble lagt ut for salg 1. august. Noe flere kort blir lagt ut fra 1. september klokka 13. I vurderingen tas det hensyn til bestand, jakttrykk, tidligere høstingsrater og reindrift. Ikke benyttede reiselivskort blir også lagt ut i kortsalgsportalen. Ved behov blir det også vurdert jaktkort for harejakt på øyene i Vest-Finnmark.

– Av erfaring vet vi at jaktuttaket i større grad er påvirket av hvor mange som jakter enn av hvor store dagskvotene og sesongkvotene er. De neste to dagene vil vi derfor gjøre konkrete vurderinger i populære jaktfelt og ta stilling til om og eventuelt hvor mange flere kort vi skal legge ut for salg 1. september, sier leder utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen. 
 
I tillegg vil FeFo i oktober gjennomføre et oppfølgingsmøte med brukerne, hvor blant annet jaktstatistikk så langt i sesongen og iverksatte reguleringer blir vurdert. 


– Årets takseringer viser en bred oppgang samlet sett og jegerne kan se fram til fine natur- og høstingsopplevelser når jakta starter 10. september. Bestandsbildet mange jegere vil møte vil være ganske bra med fugl, fordelt på både enkeltfugl og par, små kull og store kull. Voksenfugl har litt bedre overlevelse enn årskyllinger, og ved å styre fellingene mot større kull fremfor enkeltfugl eller par, øker sjansene for å felle årskyllinger og jegerne bidrar dermed til forvaltningen, fortsetter Asbjørnsen.  


For å senke terskelen for nye jegere å komme seg på jakt, gir FeFo gratis sesongkort til alle lokale førstegangsjegere på Finnmarkseiendommen. 


– Jakt er mer enn felling av vilt. Det er naturopplevelser, samhold, spenning, bålfyring og slitne bein. Vi har jaktet elg og ryper i mer enn 6000 år i Finnmark, og i år kan det være en fin anledning å ta med ungdommen i huset på jakt, for å introdusere dem for en gammel kulturarv, avslutter Asbjørnsen.