– En torpedo mot elektrifiseringen av bilparken

Pressemelding fra Kongelig Norsk Automobilklub

Til tross for lave strømpriser i Midt- og Nord-Norge setter mange av de store ladeselskapene nå ladeprisen til himmels. – Dette er en torpedo på arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord, sier Børre Skiaker iKongelig Norsk Automobilklub (KNA).

Strømprisene er svært forskjellige rundt om i landet. Mens prisene i Sør-Norge har vært astronomiske, er prisene fremdeles relativt lave i Midt- og Nord-Norge. Likevel har flere av de store ladeselskapene innført like høy pris på sine ladestasjoner i nord som i sør. – Det er nesten så en ikke tror det en ser, når elbilister i nord skal betale sørnorske priser på lading, sier generalsekretær i KNA, Børre Skiaker.

Selv om elbilandelen også her er på full fart opp, har Nord-Norge en lavere elbilandel enn store deler av landet. Dette skyldes blant annet store avstander og en mangelfullladeinfrastruktur som ikke er tilpasset disse avstandene. Skiaker mener ladeselskapene har et samfunnsansvar i det grønne skifte, og ber de være det ansvaret bevisst. – Lav strømpris har, særlig gitt de uforholdsmessig høye bensin- og dieselprisene de siste årene, gitt et konkurransefortrinn for elbilen i nord. Dette utraderes nå av ladeselskapenes urimelige priseksplosjon, sier KNA-sjefen. 

Skiaker er også tydelig på hvilke følger det kan få at Midt- og Nord-Norge får astronomiske strømpriser tross at landsdelene har kraftoverskudd og ellers lave strømpriser. – Denne kyniske prissettingen medfører ikke bare at kundene får uforholdsmessig høye priser – det fungerer også som en torpedering av arbeidet med å elektrifisere bilparken i nord. Nå må elbilistene i nord være bevisste på hvilke aktører de benytter og bruke forbrukermakta si, fortsetter Skiaker, før han minner ladeselskapene om fjellvettregel nummer 8: – Vend i tide, det er ingen skam å snu.