Vestre Varanger: fra tjenestesamarbeid til samfunnsutvikling

Ny bygdevekstavtale med staten på trappene

I dag, mandag 19. september 2022, har formannskapene i de fire kommunene i Vestre Varanger (Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana) holdt felles møte i Berlevåg. Møtet hadde som formål å diskutere kommunenes satsingsområder i en ny bygdevekstavtale mellom de fire kommunene, på den ene siden, og regjeringen ved Kommunal og distriktsdepartementet, på den andre siden. Vestre Varanger tar mål av seg til å få pilotstatus i regjeringens nye ordning for vekst i de minst sentrale områdene av landet.

Kommunenes bordflagg. Nesseby kommunes flagg var dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.


Kommunene i Vestre Varanger sliter med synkende innbyggertall og aldrende befolkning. Samtidig har kommunene et stort uutnyttet potensial med store naturressurser, strategisk beliggenhet og en rik kultur. Ordningen med bygdevekstavtale er ment til å støtte kommunenes arbeid for å sikre en bærekraftig og positiv utvikling.
Hva må til for å skape vekst i vår region? Stikkord er næringsutvikling basert på lokale fordeler innen bl.a. fiskeri, reiseliv og vindkraft m.m., styrke de kommunale tjenestene ved rekruttering og gode fagmiljøer, samt bidra til trivsel og aktivitet for ungdommen er momenter som politikerne diskuterte. Tettstedsutvikling, med moderne boliger, forskjønning av gater og torg, og dessuten med vekt på kulturelle møteplasser, ble nevnt som ønskede satsingsområder.

Våre ambisiøse ordførere Lone Johnsen (Båtsfjord), Rolf Laupstad (Berlevåg), Helga Pedersen (Tana) og Knut Inge Store (Nesseby) ser godt fornøyde ut etter å ha undertegnet de fire samarbeidsavtalene


De fire kommunene sender søknad til staten allerede 30. september i år. Tidsrammen for bygdevekstavtalen vil gå over flere år.
På tampen av møtet ble fire samarbeidsavtaler signert av alle de fire ordførerne. I henhold til samarbeidsavtalene går kommunene sammen om fire felles tjenesteområder: barnevern (ledes av Tana), IKT (ledes av Nesseby), forvaltningskontor for helsetjenester (ledes av Båtsfjord) og økonomikontor (ledes av Berlevåg). Fra og med nyåret 2023 skal de nye tjenestene være etablert og i funksjon. Kommunene har også til utredning et felles plankontor samt et felles NAV-kontor.