Koronavaksinering! – Berlevåg kommune

Noen anbefales ny oppfriskningsdose før kommende høst- og vintersesong (2022)

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine, men for enkelte med svekket immunforsvar kan det være den femte dosen.

Fordi det kan komme en ny smittetopp i løpet av høsten/vinteren og viruset stadig forandrer seg, anbefales enkelte grupper å ta en ny oppfriskningsdose.

En ny oppfriskningsdose er anbefalt for følgende grupper:

  • aldersgruppen 65 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere
  • 18 år og eldre og tilhører risikogruppene
  • 12-17 år med alvorlig grunnsykdom
  • gravide i 2. eller 3. trimester

Intervall mellom forrige dose og ny oppfriskningsdose bør være minimum 4 måneder. Anbefalingen om ny oppfriskningsdose til disse gruppene gjelder også dersom du nylig har hatt koronasykdom. Det bør gå 3 måneder fra du er frisk til det gis en ny oppfriskningsdose.

 

Tilhører du en av disse gruppene eller kun har tatt 2 doser.

Kan du melde deg til vaksinering til legekontoret på 78 78 21 00

 

Eller møte opp fredag 21.10.22 mellom 09.00-12.00

 

Vaksinen vi har inne nå Pfizer Comirnaty orgnal/omicron som kun er egnet til oppfriskningsdose.

Det vil si at du må ha grunnvaksineringen (dose 1 og 2) for å kunne få denne.

Kilde: Koronavaksinering! – Berlevåg kommune