Gapahuken monteres

Ved skolen monteres to gapahuken som er del av skileikanlegget og settes nå opp av kommunens ansatte.

Freddy, Bjørn Eirik og Bjørn Roar i montering