Foredrag om krigsseilere fra nord

Mandag 7. november:
Foredrag om krigsseilere fra nord, og åpning av vandreutstillingen Se torsken. Foredraget starter klokken 18 på museet. Når det er ferdig, omtrent klokken 1930, åpner vi offisielt vandreutstillingen Se torsken i Lokstallen.

Om foredraget:
Roger Albrigtsen (f. 1971) er forfatter, foredragsholder og frilansjournalist fra Evenes i Nordland. Han er i dag bosatt i Lakselv i Finnmark. Albrigtsen kommer våren 2022 med tredje og siste av bøkene i serien «Krigsseilere fra nord». Dette blir hans tiende krigshistoriske sakprosautgivelse.

KRIGSSEILERE FRA NORD er en serie på tre bøker om krigsseilaser i perioden 1939-45. Den første boka handler om finnmarkinger, den andre om krigsseilere frå Troms og den tredje og siste om krigsseilere frå Nordland.

Med utgangspunkt i personlige historier, dokumenter og fotografier, samt sjøforklaringer og tyske ubåt-logger gir de en sterk skildring av den brutale virkeligheten til krigsseilerne, som levde under et konstant press og med nervene på høykant døgnet rundt. Når som helst kunne de bli truffet av en torpedo eller gå på ei mine som lå og ventet i det mørke og til tider opprørske havet. De som overlevde krigen, fikk ofte senskader, posttraumatisk stress og store nerveplager. Av 349 krigsseilere frå Finnmark omkom 52.

I foredraget fortelles de dramatiske historiene til krigsseilerne fra Nord-Norge, i Ute- og Hjemmeflåten. Foredraget gir et innblikk i:

• Kvinner og menn i krigsseilas
• De overlevende og deres familier
• De omkomne
• Behandlingen etter krigen
• Krigsseilerregisteret som kilde

Om vandreutstillingen Se torsken:
Vi har gleden av å invitere til ei ny utstilling om torsken. Den er en fisk vi alle har et forhold til. Mølje på middagsfatet, juksafiske i late sommerkvelder, børsvinner med Aker Seafood og en bærebjelke i mange kystsamfunn – torsken har manga oppgaver. Denne utstilllinga hyller torsken og viser dens mangfoldighet.

Utstillinga er laga av Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Den åpna i Tromsø høsten 2008,og har siden reist både i nord og sør for å gi publikum et nytt syn på en gammel kjenning.

Til grunn for utstillinga ligger tverrfaglig forsknings- og museumsarbeid. Tradisjonelt har museene vist naturvitenskapens natur og samfunnsvitenskapens kultur. Men denne utstillinga viser at de torskene vi ser, er skapt i kulturen gjennom vitenskapens og samfunnets håndtering av den. Vi leser torsken inn i vårt eget samfunnsbilde.

Ved å vise at torsken har mange ansikt – den er for eksempel både EU-motstander og EU-tilhenger – vil vi få fram at det nettopp er gjennom å tale torskens sak i kulturen at naturens torsk får form.

Med utstillinga ønsker vi å inspirere ungdom og voksne, både med og uten nærhet til fiskerinæringa. Utstillinga vil synliggjøre hvordan vi mennesker medvirker til å forme torsken. Slik vil den gjøre bevisstgjøre de besøkende og skape holdninger til viktige politiske spørsmål i vår tid.

Velkommen til utstilling!