Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren til Berlevåg og Båtsfjord 13. desember

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran besøker Berlevåg og Båtsfjord tirsdag 13. desember.

I Berlevåg skal statsråden ha et åpent møte med fiskere og aktører i fiskeindustrien. Han skal også på besøk i fiskebåt og fiskeindustri i indre havn. Skjæran skal i tillegg ha møte med Berlevåg kommune, der tema er kommunens planer/rolle ifm. det grønne skiftet, fiskeri og havna i kommunen.

Kilde: Presseinvitasjon: Fiskeri- og havministeren til Berlevåg og Båtsfjord 13. desember | Nærings- og fiskeridepartementet