Sivilforsvaret informerer!

I morgen, onsdag 11.januar 2023 kl. 12.00 blir det gjennomført en landsomfattende prøve ved Sivilforsvarets varslingsanlegg. Prøven blir holdt i byer og tettsteder. Signalet << Viktig melding – søk informasjon >> blir sendt kl. 12.00. Dette er en planlagt teknisk test.

Les mer om våre varslingsanlegg på vår nettside: https://www.sivilforsvaret.no/dette-er-sivilforsvaret/varslinger/