Ytterligere redusert åpningstid

Til info:
Narvesen har sett seg nødt til ytterligere å redusere åpningstid, dette pga sykdom. De beklager dette på det sterkeste.

Åpent fra 16:00 – 17:00 i dag.

Dette slik at kunder kan få hentet ut apotek varer m.m.