Årsmøte i Berlevåg hornmusikk

Berlevåg Hornmusikk inviterer til årsmøte onsdag 22.februar kl 18.00 på Berlevåg skole, Stortua.

Vanlige årsmøtesaker.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 12.februar.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen 🎶
Styret