Informasjon etter branninnspeksjon

INFORMASJON VEDRØRENDE BRUK AV KOMMUNALE BYGG

I forbindelse med branninspeksjon av bygg i Berlevåg kommune har kommunen mottatt bruksforbud og begrensninger på bruk av bygg. Byggene det gjelder er vist under.

Skolen: Det ble nedlagt forbud mot bruk av gymnastikksal i skolen på grunn av manglende alternativ rømningsvei, delvis blokkert hovedrømningsvei, mangelfullt brannalarmanlegg og manglende ledesystem. Det ble også nedlagt forbud mot overnatting i skolen på grunn av mangelfullt brannalarmanlegg, ledesystem og ingen fungerende brannskillekonstruksjoner.

Samfunnshuset: Det ble nedlagt forbud mot bruk av Ungdomsklubbens lokaler i 2. etasje og Lillesalen på grunn av manglende alternativ rømningsvei, manglende brannalarmanlegg og ingen fungerende brannskillekonstruksjoner i bygget.

Les mere på Berlevåg Kommunes nettsider