Ildsjelene – en utdøende rase

{mosimage}I Berlevåg blant våre knappe 1100 innbyggere finnes mange ildsjeler.
Dokumentasjon på dette er vårt mangfoldige lag- og foreningsliv. De aller fleste
av disse lag og foreninger er en gang startet opp av en eller flere ildsjeler,
og senere drevet videre av en eller flere ildsjeler.Aktiviteten hos forskjellige lag og foreninger ser en varierer
over tid. Eksempelvis kan en se skolemusikken som lå nede noen år før den ble
hentet frem igjen.

Når det gjelder lag og foreninger som ikke
organiserer aktiviteter for barn og unge, så er gjennomgangstonen at det er
vanskelig å rekruttere nye medlemmer. Enda vanskeligere er det å få folk til å
ta styreverv. Mange ledere blir sittende år etter år, av frykt for at ingen
andre overtar vervet, og viderefører lagets aktivitet.

Les mere på nett hos Berlevåg Kommune