Næringsutvikling

{mosimage}Kommunestyret i Berlevåg har vedtatt et målkart som skal være førende for
kommunens drift. Et av temaene er lokalsamfunnsutvikling der de overordnede
målene er å gjøre Berlevåg til en attraktiv kommune for innbyggere og besøkende,
og å sikre et variert næringsliv.Av de mer konkrete målene kan nevnes: ingen befolkningsnedgang,
minimum 10 flere årsverk i eksisterende bedrifter, minst en nyetablert bedrift,
20 % flere overnattingsdøgn

Verken politikere eller kommunens
administrasjon kan nå disse målene uten næringslivets medvirkning.

Les mere på nett hos Berlevåg Kommune