Åpne løyper

Følgende skuterløyper er nå åpen for ferdsel:
Løype 1: Vestre kirkegård – Gulgo – åpen etter varder
Løype 1 A: Svartvassmyra/Breidalen – åpen etter varder
Løype 2: Vestre Kirkegård – Molvik – åpen etter vei
Løype 5: Langvann – Botndal – delvis åpen – Botndalen – Kløftvann
Løype 7: Kongsfjord – Buetjern – delvis åpen – Kongfjorddalen – Kafèen (Yngvar bakken)
Løype 12: Skonsvikveien 17 – Vestre kirkegård
Løype 13: J. M. Withsgate 21 – Svartmyra
Løype 14: W. Grundsgate 1 – Svartmyra
Løype 14 A: Søndregate 19 – løype 14
Løype 15: Øvreveien 9 – løype 1
Løype 15 A: Stensbakken – løype 15
Løype 20: Store Kløftvannet – lille Kløftvannet – åpen etter varder

Ber om at det kjøres forsiktig da det er mye stein i løypene.