I denne kommunen har lånegjelden eksplodert de siste årene: – Det har vært nødvendig

Kommunen har også investert i kaier og et nytt industribygg i havnaområdet. Ifølge Laupstad ønsker man å skape et samfunn som folk vil flytte til og ikke i fra. 

Kilde: Berlevåg, Båtsfjord | I denne kommunen har lånegjelden eksplodert de siste årene: – Det har vært nødvendig